Академик мр Богдан Тодоров

ИЗУМИ, ПАТЕНТИ, МОДЕЛИ И АУТОРСКА ДЕЛА

 

Патенти,  модели, узорци и ауторска дела:

патент П–1167/89 - Турбински погон на стојећим и мирним водама, Гласник интелектуалне својине, бр. 2, 1991, Београд

патент П-1696/89Ручни механички мерач биоенергије, Гласник интелектуалне својине, бр. 2, 20.08.1991, Београд

патент П-1821/89Купаста конструкција за отклањање штетног зрачења, Гласник интелектуалне својине, 20.08.1989, Београд

патент П-1905/89Конструкција са куглама и купом за отклањање штетног зрачења, Гласник интелектуалне својине, 10.03.1992., Београд

патент П-2002/89Конструкција са коцкама и куглом за отклањање штетног зрачења, Гласник интелектуалне својине, 20.08.1991, Београд

патент П-247/93Гласник интелектуалне својине, бр.5, 21.12.1994, Београд

WO 2007/035969 A1; РСТ/YU2006/000003Assembly of callote – conic constructions for dehydrating the tumour tissues by directing a natural raying, 14. 02. 2006.

WO 2007/019587 A1; PCT/YU2006/000005Movable, dismountable, multipurpose water softener tube with magnets, 

9.03.2006.

РС 50217 БСклоп калотасто-купастих конструкција за исушивање тумора усмеравањем природног зрачења, 19.09.2005, Тодоров Смиљка/Тодоров Богдан

ЕВРАЗИИСКИИ ПАТЕНТ ЕА 011664 В1Узел каллто-конусообразнбix конструкции дла вbiсушваниа опухолеи наведением естественного излучениа,Тодоров Богдан; Тодоров Смиљка, 28 апрела 2009 г.

РС 50280 БПојачани усмеривач природног зрачења за исушивање тумора, 11.01.2007, Тодоров Смиљка/Тодоров Богдан

РС 49661 БПреносиви, расклопиви, вишенаменски цевни омекшивач воде са магнетима, 21.09.2007, Тодоров Богдан/Тодоров Смиљка/ Тодоров Милош

патент П-2008/0168Оптичка дифракциона решетка са чвориштима, шипкастим и полукружним жљебовима, 14 април 2008, Тодоров Смиљка/Тодоров Богдан

U–9/94Крстасто омрежје, Гласник интелектуалне својине, 23.05.1997, Београд

U 9600; U – 7/93Шара за календар, решење од 30.05.1997. године, Савезни Завод за интелектуалну својину, Београд

М 9550; М – 33/94Уздигнути стони притискивач за хартију, решење од 26.06.1996. године, Савезни Завод за интелектуалну својину, Београд

А 1486, А – 364/04Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела, дело под насловом: ”Писана слова ћирилице са облим узлазно силазним делом и омчастим силазно узлазним делом”, Завод за интелектуалну својину Србије и Црне Горе, 23.11.2004. године, Београд

А 1487, А – 365/04Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела, дело под насловом: ”Кувар посних јела”, Завод за интелектуалну својину Србије и Црне Горе, 22.11.2004. године, Београд

3550  A-161/08Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела, дело под насловом: ”Церекологија са основама церекотерапије”, Завод за интелектуалну својину Србије, 18.март 2008. године, Београд

Lik – 61/89Слика под називом ”Позитивно зрачење облика I”, Ауторска Агенција за Србију, 29.09.1989, Београд

Lp – 65/89Слика под називом: ”Позитивно зрачење облика II”, Ауторска Агенција за Србију, 20.10.1989, Београд

Lik – 60/90Слика под називом ”Свеобухватност”, Ауторска Агенција за Србију, 19.07.1990, Београд

Lik – 61/90Слика под називом ”Заштитник љубави”, Ауторска Агенција за Србију, 19.07.1990, Београд

Lik – 22/91Идејно и ликовно решење ”Универзални генератор” Ауторска Агенција за Србију, 25.06.1991, Београд.