Члан Академије

ГРАДИМИР ГЛИГОРИЋ

 

Градимир ГлигорићГрадимир Глигорић, машински инжињер, смер заштита од пожара, рођен jе у Лозници 1949. године. Завршио jе Хемиjско-техничку-технолошку шлолу, за инжињера противпожарне заштите у Новом Саду. Члан је Српске академије изумитеља и научника. 

Радио jе на пословима хемиjско-техничке и технолошке струке и технолошке заштите, противпожарне заштите, безбедности и цивилне заштите. На свим овим пословима има четрдесет и четири године радног искуства.

Стручно jе оспособљен и има уверења о положеним стручним испитима из различитих области рада, а коjе су му издали Министарство унутрашњих послова Србиjе, Министарство одбране, Министарство рударства и енергетике, Министарство привреде као и други правни и привредни субjекати и институти.

Председник jе Друштва иноватора и проналазача "Инвентива" – Лозница коjе jе водеће у Републици Србиjи. Од Министарства просвете и науке "Инвентива" jе добила подстицаjна средства за рад за 2013. и 2014. годину. Удружење реализуjе програм рада коjи се одобрава од стране Градске управе Лозница последње четири године. Активно jе укључен у рад Привредне коморе Ваљево и Привредне коморе Србиjе, а такође ради и за потребе града Лознице.

Иновациjе и патенти

Градимир Глигорић има три при призната и седам обjављених патената. Ови патенти обухватаjу више области технике и сублимираjу наjновиjа сазнања из машинства, техничке заштите, енергетике, екологиjе, заштите од пожара и пољопривреде.

Овим патентно-технолошким решењима остварена jе:

• Доjава пожара на нов начин, са  коjом се, поред доjаве пожара, утврђуjе и прати обим и интензитет пожара а што, до сада, ниjе био случаj у стању технике. П2010/0011

 На потуно нов начин остварено jе хлађење или греjање гасовитих или течних флуида. На овим уређаjима, такође, истовремено се врши и пречишћавање од механичких нечистоћа (прашине), гасовитих и парних, штетних и отровних супстанци као и биолошких агенаса из течних и биолошких флуида а коjи се налазе у улазним и излазним флуидима овог уређаjа. П2010/0013

 Одржава се задати ниво влаге у ваздуху за потребе стамбено-пословног простора, а са овим уређаjем, незнатно модификованим, остваруjе се и сушење робе, сировина, обjеката и других материjала. Оваj уређаj, са додатним елементима, користи се и за пречишћавање од хемиjских и других штетности, као и супстанци у животном и радном простору. П2010/0012

 Остварена jе универзална доjава пожара са новим техничким и технолошким решењима и новим начином рада у детекциjи и доjави пожара. П2003/0762

 Дат  jе нов начин детекциjе хемиjских штетности отровних и запаљивих гасова и пара, по посебноj технологиjи рада, а са одговараjућом опремом и уређаjима. П2007/0134

 На потпуно нов начин дат jе поступак и начин санациjе пожара као и одстрањивање хемиjских и других штетних гасова и пара у затвореном простору. П2007/0454

 Са четири патентна решења (П2010/0272, П2010/0273, П2010/0274 и П2010/0275) дати су уређаjи коjи имаjу задатак да у просториjама, у коjима се поjавио пожар, зауставе ширење истог на суседне просториjе или на слободан простор. Ови уређаjи имаjу за циљ да битно успоре брзину ширења пожара и његов интензитет, као и да смање пораст температуре у просториjама захваћеним пожаром. Исти уређаjи спречаваjу и прилив свежег ваздуха у оваj простор чиме се спречава распламсавања ватре.

Већина ових патентних решења има за циљ да детектуjе пожар и присуство запаљивих гасова, откриjе друге штетне хемиjске супстанце, отровне гасове и паре, али и да истовремено, новим техничким решењима, одстране из угрожених просториjа све димне отровне и штетне гасове и спрече даље ширење пожара. Зато се може и рећи да jе Глигорић успео, на потпуно нов начин, своjим иновациjама, да успостави интегрисану заштиту обjеката од пожара, али и ону коjа се тиче техничке заштите, заштите људи и еколошке заштите.

Награде и признања

Током богате кариjере Градимир Глигорић jе добио броjне награде и признања:

- Награда Актива проналазача Железнице Србиjе,

- Повеља Савеза проналазача Србиjе,

- Награда "Бели анђео" на Београдском саjму 2010. године,

- Награда "Никола Тесла" на Београдском саjму бизнис базе,

- Награда НТИ 2009. године,

- Награда НТИ 2010. године, за треће место у категориjи за електронику и телекомуникациjе као друга признања. 

Контакт:

Тел: 015 872641 

Моб: 065 5138071

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

web: www.inventiva.info

JoomShaper