Српска академија изумитеља и научника (САИН)

 

ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ НОВИХ ЧЛАНОВА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Табла академије

 

 Академија САИН окупља организације проналазача и пружа им услуге на принципу добровољности како би постигли што боље резултате;

 Окупља и едукује проналазаче;

 Организује презентације стваралачког рада својих чланова и кандидата за чланове Академије путем свих врста медија, научних скупова, сајмова и изложби, у земљи и иностранству;

 Ствара оптималне услове за успешан рад својих чланова у реализацији својих проналазака;

 Учествују у изради свих законских и подзаконских аката везаних за интелектуалну својину;

 Делегира своје чланове за рад у разним одборима и фондовима, у земљи и иностранству;

 Организује саветодавно тело за припрему подношења патентних пријава и пружа помоћ у решавању судских процеса;

 По потреби организује тимове за реализацију проналазака и учешће у разним конкурсима и такмичењима;

 Организује маркетиншку службу ради пласмана проналазака и производа;

 Организује сарадњу са школама и факултетима, као и научним институцијама;

 Крајњи циљ делатности Српске академије изумитеља и научника садржан је у настојању да се пружи значајан допринос технолошком развоју и напретку друштва у целини, чиме Академија даје значајан допринос у укључивању Србије у савремену међународну поделу рада. 

 

JoomShaper