Академик Душанка Мандић

Изуми и патенти

 

Прим. др сц. мед. Душанка Мандић се од 1992. године, уз свој примарни лекарски посао, бави и хуманитарним радом, прво у оквиру Координационог одбора за хуманитарну помоћ при Црвеном крсту Југославије, а затим на разним клиникама у Београду и у Републици Српској (15 места) примењујући перманентне магнете за лечење рањеника и успешно измештање и евакуисање гвожђевитих страних тела из организма како код повређених у ратним условима приликом рањавања, тако и код повреда у мирнодопским условима (повреде на раду, у спорту, у домаћинству, саобраћају и јатрогено тј. приликом медицинских интервенција.

У току рада са рањеницима долази до идеје за први патент: ЗАКРИВЉЕНА САВИТЉИВА МАГНЕТНА ТРАКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕШТАЊЕ ГВОЖЂЕВИТИХ СТРАНИХ ТЕЛА ИЗ ЉУДСКОГ ОРГАНИЗМА, Патентно решење бр. П- 566/95.; Решење о медицинском средству бр.3/3-08-613/00, и од 1996. добија бројна домаћа и страна признања и награде.

Запажањима о проширеним могућностима лечења перманентним магнетским пољем проширује истраживање у области магнетизма и његовог локалног и општег дејства на живи свет. Из тог истраживања 1998. године израста други патент: ПОВРШИНСКИ УНИПОЛАРНО ОРИЈЕНТИСАНА ЕЛАСТИЧНА МАГНЕТНА ТРАКА, Патентно решење број П - 214/98, 48907 од 27. 12. 1999, PCT/ YU 98/00018/2000.