Документи

ПЛАН РАДА САИН-А ЗА 2015. ПО СТАВКАМА:

 

1. Књиговодство .................................................... 42.000,00 динара

2. Одржавање и ажурирање сајта ....................... 24.000,00 динара

3. Календари .......................................................... 24.000,00 динара

4. Банери САИН-а, меморандуми, писма ............ 10.000,00 динара

5. Изложбе, медаље САИН-а и пут.  .................... 40.000,00 динара                              

6. Уређивање БИЛТЕНА САИН-а ......................... 12.000,00 динара

7. Закуп сала .......................................................... 40.000,00 динара

8. Резерва ............................................................... 10.000,00 динара

УКУПНО ............................................................... 202.000,00 динара

Износ годишње чланарине је 8.000,00 динара.

Трошење средстава - искључиво у складу са ставкама из плана.

 

Председник Српске академије изумитеља и научника

академик др Зоран Петрашковић