Академик

РАДЕ МИЛУТИНОВИЋ

RADE-MILUTINOVIC

Раде Милутиновић, дипл. грађ. инж, рођен је 5. септембра 1952. у Ужицу, Србија. Завршио је основну школу у Лучанима 1967, а гимназију у Чачку 1971. године. Грађевински факултет у Београду, хидротехнички смер, завршава 1978. године. Дипломски рад из хидрологије и хидраулике са темом ”Деривација Топчидерске реке” одбранио је 7. априла 1978. године.

Ради у фирми ”Хидробиро” АД Нови Сад од 1980. у којој је од 1987. године до сада директор. Претходно је радио у ”Предузећу  Иван  Милутиновић”  Београд, Градња Бијела - Црна Гора (1977-1977) и у Водопривредној организацији ПКБ Београд, ”Водопривреда” Сибницa (1978-1979).

Члан је Српске академије изумитеља и научника САИН од 2012. године.

Чланство у Инжењерској комори Србије: Лиценце ИКС:313 2534 03 - Одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње, 314H654 09 - Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и  канализације и 414 1288 03  - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и каналаизације.

Члан је удружења ”Милутин Миланковић” из Београда.

Урађени пројекти:

Руководио израдом или непосредно урадио више од 400 пројеката из области хидротехнике:

• Система за одводњавање,

• Система за наводњавање,

• Насутих земљаних брана,

• Одбрамбених насипа,

• Шаранских и пастрмских рибњака,

• Система за водоснабдевање насеља водом,

• Система за каналисање насеља,

• Система за пречишћавање отпадних вода,

• Бунара за водоснабдевање,

• Црпних станице,

• Регулације водотокова,

• Разних хидротехничких радова и објеката,

• Ревизија пројеката из наведених области хидротехнике,

• Надзора над извођењем радова,

• Водио техничке пријеме изграђених система и објеката и друго.

Орто фото снимак бране и акумулације Бруја у Ердевику

Академик Раде Милутиновић аутор је патента из области хидротехнике. Најзначајнија примена је у области одбране од поплава и управљања поплавама. Патентно решење омогућује потпуно нови концепт организовања одбране од поплава складиштењем елемента мобилне одбране на месту примене.

Такође, аутор је изума и патента из области уређења речних корита и заштите од ерозије на равничарским рекама. Омогућује ефикасну заштиту речног корита од ерозије под водом. 

Милутиновић даје и врло ефикасно решење пречишћавања отпадне воде, у коме отпадна вода постаје ресурс. Пречишћавање отпадне воде је технички врло ефикасно, а економски веома прикладно за наше услове. Сва вода се биолошки пречисти и утроши за наводњавање погодних култура уз незнатан утрошак енергије, а уз минимално ангажовање других ресурса - земљишта и радне снаге, при чему се остварује добит од производње наводњаваних култура. 

За решење Универзални конструктивни ”L” елемент добио је диплому и златну плакету Тесла феста и златну плакету и златну медаљу Руског иновативног бренда ”Охота и рыбалка от Никиты Михалкова”.

Контакт:

Тел: +381 (0)21 6541 317 и +381 (0)21 6542 657

Моб: +381 (0)64 225 32 56

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.