Академик Мато Зубац

ИЗУМИ, ПАТЕНТИ, ПРОИЗВОДИ И РЕФЕРЕНЦЕ 

Патент П-49410/99, међународној пријави PCT 07/2000 - "ПОСТУПАК ЗА ПРЕРАДУ СВЕЖЕ БИО-МАСЕ У ЕКОЛОШКЕ БРИКЕТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ"

Патент П-582/2000 - "ПОСТУПАК ЗА ПРЕРАДУ УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ И БИО-МАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ БРИКЕТЕ"

Патент П-49873 - "ГЛАВА СА АЛАТОМ ЗА ДОБИЈАЊЕ БРИКЕТА-ПЕЛЕТА ОД ОРЕЗИНЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ". 

Производи коjи су добиjени на основу ових патената су:

Енергетски брикети и пелете

Енергетски брикети и пелете 

Еколошки потпаљивачи ватре

Еколошки потпаљивачи ватре

Мирисни брикети и пелете за пчеле и комарце

Мирисни брикети и пелете за пчеле и комарце

Грил брикети од орезине винове лозе 

Грил брикети од орезине винове лозе

Компост брикети и пелете од хумуса

Брикети и пелете од хумуса

Брикетирана храна за животиње

Брикетирана храна за животиње

Савремена технологија за горионике и котлове на агро пелете 

Савремена технологија за горионике и котлове на агро пелете

Горионици и котлови на агро пелете 

 

РЕФЕРЕНЦЕ

У сарадњи са фирмом за пројектовање ”AGGIO” д.о.о. Нови сад, са којом има вишегодишњу сарадњу, заједнички је урадио више пројеката из области обновљивих извора енергије, као што су:

1. Погон за производњу енергетских пелета од 10 t/h – ”СПАЧВА” Винковци, Хрватска.

2. Погон за производњу енергетских брикета од 1.5 t/h – ”INTERBRICO” Нова Варош, Србија.

3. Идејни пројекат погона за производњу енергетских пелета 4 t/h – ”Bioenergy Point” Бољевац, Србија.

4. Погон за прераду уљане тикве и горионик на пелете 2 x 200 kW – ”PAN-UNION” Нови Сад, Србија.

5. Погон за производњу енергетских брикета 300 kg/h – ”CEZIGOR” Бајша, Србија.

6. Погон за производњу енергетских пелета 200 kg/h – ”MIDEX K2” Сомбор, Србија.

7. Идејни пројекат погона за производњу енергетских пелета 2 t/h – ”ВОЈВОДИНАШУМЕ” Купиново, Србија.

8. Идејни пројекат погона за производњу енергетских пелета 4 t/h – ”NS 021EKOFUTURA” Нови Сад, Србија.

9. Идејни пројекат погона за производњу енергетских пелета 6 t/h – ”БОКСИТ” Милићи, БиХ.

10. Идејни пројекат погона за производњу енергетских пелета 3 t/h – ”MASURICA AD” Сурдулица, Србија.