Српска академија изумитеља и научника (САИН)

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Табла академије 

• Академија САИН окупља организације проналазача и пружа им услуге на принципу добровољности како би постигли што боље резултате;

• Окупља и едукује проналазаче;

• Организује презентације стваралачког рада својих чланова и кандидата за чланове Академије путем свих врста медија, научних скупова, сајмова и изложби, у земљи и иностранству;

• Ствара оптималне услове за успешан рад својих чланова у реализацији својих проналазака;

• Учествују у изради свих законских и подзаконских аката везаних за интелектуалну својину;

• Делегира своје чланове за рад у разним одборима и фондовима, у земљи и иностранству;

• Организује саветодавно тело за припрему подношења патентних пријава и пружа помоћ у решавању судских процеса;

• По потреби организује тимове за реализацију проналазака и учешће у разним конкурсима и такмичењима;

• Организује маркетиншку службу ради пласмана проналазака и производа;

• Организује сарадњу са школама и факултетима, као и научним институцијама;

• Крајњи циљ делатности Српске академије изумитеља и научника садржан је у настојању да се пружи значајан допринос технолошком развоју и напретку друштва у целини, чиме Академија даје значајан допринос у укључивању Србије у савремену међународну поделу рада. 

 

ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ НОВИХ ЧЛАНОВА

(кликните на доњу слику или горњи наслов да бисте видели цео документ)