Академик

САША КОВАЧИЋ

БИОГРАФИJА

Саша Ковачић је рођен 27.06.1970 године у Новом Саду (општина Стари Град), основну школу ‚‚Вук Караџић‚‚завршио у Србобрану.

Средње образовање стекао у гумарскоj школи ‚‚              ‚‚-смер   у Борову. Након завршетка средњег образовања запошљава се у породичну фирму основану 1966 од стране родитеља Ковачић Николе И Ковачић Персе

живи у Србобрану,Врбашка 21,ожењен,отац два малолетна И jедног пунолетног детета

Предузетник фирме ДОО‚‚Вулкан Гума-Белт‚‚-ДОО‚‚Руббер Цомпанy‚‚ коjа броjи 25    радника,а   бави се производњом:

спиралних усмеривача-чистача транспортних трака-СУЧ,спирално равних усмеривача-чистача транспортне трака-ГР-СУЧ, елеваторских,рељефних,ребрастих,хармоникастих транспортних трака,разне гумено техничке робе,облагање млинова за мокро млевење сировина,гумени прелази преко шина,облагање бубњева у автоклаву И облагање бубњева новом технологиjом гумено металним сегментима,гумена сита за сепарациjу итд.

На развоjу патената учествовао jе заjедно са оцем Академиком Николом Ковачић И сталним развоjем И усавршавањем дошли су до заjедничких идеjа,решења И проналаска.

ПАТЕНТ

Гумено спирално-равни усмеривач чистач транспортних трака (приjављен 25.10.2006 године броj П-602/06)-ГР-СУЧ,ПАТЕНТ БРОJ 51928 Република Србиjа

ПРИМЕНЉИВОСТ ПАТЕНТА 51928(Гумени спирално равни усмеривач чистач транспортних трака)

Патент 51928 Гумени спирално равни усмеривач чистач транспортних трака-ГР СУЧ примењуjу се у рударскоj,хемиjскоj И прехрамбеноj индустриjи,а монтира се на постоjеће металне ваљке како у носећем тако И у повратном делу транспортне траке искључиво на ниским транспортерима И усипним кошевима.

Његовом применом добиjа се поузданиjи процес рада тракастог транспортера И елиминисани су сви недостаци постоjећих прстенова jер:

осигурава праволиниjски ток транспортне траке,jер се уграђуjу на транспортни систем у паровима(леви И десни) И нагнуте су своjим спиралама према уздужноj оси траке И у целости jе елиминисана могућност поремећаjа равнотеже услед деjства вучних,бочних,центрифугалних И управних сила коjе су распоређене по систему рибљег костура на растоjању од 0,6м,а деловањем тих сила резултанта jе усмерена у правцу уздужне осе траке И целом систему обезбеђуjе континуиран И уравнотежен праволиниjски ток И смањуjе искакање траке испод усипног коша што доказуjе његову функциjу усмеривача транспортне траке.

ефективно чисти траку од разних налепа И. материjала:jаловина,глина,угаљ,земља,песак,цемент jер обртањем спиралних ролни испод транспортне траке коjа има праволиниjски ток,обезбеђуjе се додиривање траке по целоj ширини а да при том не оштећуjе исту,што доказуjе његову функциjу чистача. 

продужава експлоатациони век транспортних трака jер не цепа И не кида гуму И техничку тканину на траци,као што jе било у случаjу гумених прстенова коjи су услед великог константног притиска И трења урезивали линиjе по дужини траке И самим тим кидали траку И техничку тканину 

продужава век траjања ролни на коjе су навучене jер jе равномерно распоређена тежина на целоj дужини металног ваљка И избегнуте су бочне силе услед бежања транспортне траке.

смањуjе броj застоjа тракастог транспортера због искакања траке И налепљивања материjала И  самим тим И ангажовање радне снаге на отклањању застоjа.

имаjу функциjу амортизера где су монтирани испод усипних кошева где се приликом усипа материjала на траку ублажаваjу удари материjала И умируjе трака током рада. 

Контакт: