In memoriam

Академик др Миленко Манигодић

 

др Миленко МанигодићРођен 1938. године у Коњицу од оца Симе и мајке Љубице. Завршио је Филозофски факултет у Београду (главни предмети: романски језици и светска књижевност) и Правни факултет у Новом Саду. Докторирао је на Правном факултету у Београду (тема „Правна заштита модела и узорака“). У области ПИС је од 1.5.1975. године када се запослио у Заводу за патенте, сада Завод за интелектуалну својину.

Радио је у Заводу до 1988. године и у том периоду био је осам година начелник Одељења за жигове, моделе и узорке и географске ознаке порекла и, до одласка из Завода, не по кључу, потпредседник Међународне комисије за жигове, моделе и узорке и географске ознаке порекла у Светској организацији за интелектуалну својину у Женеви.

Аутор је бројних књига из области интелектуалне својине, главни је и одговорни уредник петотомне колекције „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА“ и часописа „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА“.

Био је друштвено ангажован у више домаћих и међународних удружења и то као потпредседник у Југословенском удружењу за интелекталну својину, као председник Удружења Србије за интелектуалну својину, као председник Института за промоцију предузећа образовањем у области интелектуалне својине у ЕУ при ЕУРЕКИ Брисел и као потпредседник Московског салона интелектуалне својине „АРХИМЕД“.

Адвокат је од 1988. године.

Објављене књиге

Прву књигу „Индустријски модели и узорци“ објавио је 1988, а „Робни и услужни жигови“ годину касније. Последњу књигу „Дизајн и индустријскоправна и ауторскоправна заштита“ објавио је 2006. године.

1. ИНДУСТРИЈСКИ МОДЕЛИ И УЗОРЦИ, „Проналазаштво“, Београд, 1988. године, 288 стр.
2. РОБНИ И УСЛУЖНИ ЖИГОВИ, „Проналазаштво“, Београд, 1989. године, 158 стр.
3. ЗАШТИТА ПРОНАЛАЗАКА, „МСИ“, Београд, 1992. године, стр. 118
4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА И МАРКЕТИНГ, „Просвета“, Пожаревац, 1997. године, стр. 184
5. РОБНИ И УСЛУЖНИ ЖИГОВИ, „Просвета“, Пожаревац, 2001. године, стр. 304
6. ГРАЂАНСКО ПРАВНА ЗАШТИТА РОБНИХ И УСЛУЖНИХ ЖИГОВА, коаутор са Ђуром Манигодићем, „ЦОМА“, Нови Сад, 2004. године, стр. 130
7. КОМУНИТАРНИ ЖИГ, коаутор са Ђуром Манигодићем, „Драганић“, Београд, 2004. године, стр. 88
8. ДИЗАЈН – ПРАВНА ЗАШТИТА, коаутор са Ђуром Манигодићем, „ЦОМА“, Нови Сад, 2005. године, стр. 206
9. ДИЗАЈН – АУТОРСКОПРАВНА И ИНДУСТРИЈСКОПРАВНА ЗАШТИТА – са освртом на право ЕУ, коаутор са Ђуром Манигодићем, „ДМБ Графика“, Београд, 2006. године, стр. 248
10. БРЕНДОВИ – Пословно име, робни и услужни жигови, нерегистровани општепознати знаци, географске ознаке порекла, коаутор са Ђуром Манигодићем, „ДМБ Графика“, Београд, 2006. године, стр. 390
11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА, коаутор петотомне колекције, „Интелигентна привреда“, Београд, 2009. године, 3.520 стр.

* * *

Као гимназијалац, у Коњицу, писао је поезију, коју су објављивали „Младост“, „Ослобођење“ и „Млади Херцеговац“.

Преводио је за студентски „Индекс“ француске песнике од Ронсара до Анрија Мишоа који је волео милешевског Белог анђела. Миленко је писао коментаре за многе часописе.

Објавио је књигу приповедака „Слике са Маковићима и друге приче“ 2004. године. У овој књизи, сачињеној од десетак прича, подељеној на два дела, у највећем опсегу говори се о породици Маковић у Херцеговини у временима подела које су са светским ратом и после њега драматично погађале и одређивале судбину и путању њених чланова.

Писао је коментаре на актуелну ситуацију у земљи које су објављивали многи листови, међу њима и „Политика“.

На почетку грађанског рата у БиХ 1992. написао је коментар под насловом. „Босна и Херцеговина, ни српска, ни муслиманска, ни хрвтска него аустронемачка“. Као мало ко предвидео је збивања која ће се касније догодити на просторима Босне и Херцеговинe.