Академик Томислав Панчић

ВИДЕО ПРИЛОЗИ

Томислав Панчић - Аларм за земљотрес, припремио Зоран Раденковић, ТВ ПИНК, маj 2012.

  

Аларм за земљотрес: инжењер из Пирота Томислав Панчић и Миомир Сланкаменац, професор у Америци, направили су аларм коjи реагуjе на прве знаке земљотреса. Апарат се разликуjе од постоjећих по томе што не реагуjе на случаjна померања тла и не троши батериjе у стању мировања. Недеља, 11. децeмбар 2011. РТС

 Томислав Панчић, РТС 11.12.2011.

 

Томислав Панчић - Машина за пеглање кобасица, припремио Зоран Раденковић, ТВ ПИНК, маj 2012.